Teknikillustratör
Tommy Lundqvist
Jag har ritat immaterialrättsliga
illustrationer sedan 80-talet, bl. a. för:
Albihns
Bergenstråhle & Lindvall
Ehrner & Delmahr